منوی دسته بندی

سیاست مرجوعی و عودت

سیاست مرجوعی و عودت

طبق قوانین فروشگاه های اینترنتی در ایران کاربر پس از خرید قادر خواهد بود در طی 7روز کاری کالای خریداری شده را مرجوع نماید. 

مرجوع کالاهای سایت اینترنتی جور ابزار مهلت 7روزه را دارا می باشد. اما مرجوع نمودن کالای خریداری شده ملزم به باز نشدن بسته بندی(درکالاهایی با بسته بندی خاص) و مخدوش نشدن کالا و همچنین عدم استفاده از آن می باشد.

هزینه مرجوع کالا به عهده خریدار می باشد. 

در کالاهایی با مشخص شدن خرابی و ایراد خود کالا -هزینه های ارسال به عهده ی سایت می باشد.